Eficiența Degasil este testată clinic prin studii comparative

I. Studiu asupra 149 adulți

Protocol:

  • dublu orb
  • 149 adulți care suferă de disconfort intestinal pe o perioadă de 48 de ore
  • fiecare pacient a luat 2 comprimate de 125 mg simeticonă de 2 ori pe zi, echivalentul a 500 mg pe 24 ore.

Rezultate:

  • reducerea tulburărilor digestive cu 57% mai mult în grupul tratat cu simeticonă comparativ cu grupul placebo
  • reducerea balonării abdominale cu 138% mai mult în grupul tratat cu simeticonă comparativ cu grupul placebo

1. Kaplan MA, Prior MJ, Ash RR, McKonly KI, Helzner EC, Nelson EB.

II. Studiu eficacitate simeticonă

Protocol:

  • 90 de pacienți tratați cu simeticonă (administrată cu 15-30 de minute înaintea endoscopiei)
  • 83 pacienți tratați cu placebo
  • s-a evaluat eficacitatea simeticonei în pregătirea pacientului pentru examinarea medicală.

Rezultate:

În urma acestui studiu s-a constatat faptul că reducerea cantității bulelor de gaz la nivel gastric a fost semnificativă la grupul tratat cu simeticonă comparativ cu grupul placebo. Durata endoscopiei a fost, în medie, cu un minut mai scurtă în grupul tratat cu simeticonă, comparativ cu grupul placebo.

Pentru evaluare s-a folosit o scală de la 0 la 3, astfel: gradul 0 reprezintă absența bulelor de gaz, gradul 1 reprezintă o cantitatea mică de bule de gaz care nu interferează cu examinarea, gradul 2 reprezintă o cantitate considerabilă de gaz care face dificilă examinarea, gradul 3 reprezintă o cantitate considerabilă de gaz care face imposibilă examinarea.

2. Majid Ahsan, Leila Babaei, Ali Gholamrezaei and Mohammad Hassan Emami “Simethicone for the Preparation before Esophagogastroduodenoscopy “Diagn Ther Endosc. 2011;2011:484532. doi: 10.1155/2011/484532. Epub 2011 Aug 4.

III. Studiu pe termen lung

Un studiu clinic, randomizat, desfășurat pe 185 de pacienți cu dispepsie funcțională, tratați cu simeticonă (105 mg), cisapridă (10 mg) sau placebo a avut ca obiectiv primar evaluarea unui număr de 10 simptome gastro-intestinale superioare (clasificate ca absent = 0 , moderat = 1 , sever = 2 sau foarte sever = 3). Rezultatele măsurătorilor au fost evaluate la momentul inițial și după 2, 4 și 8 săptămâni de tratament.

La 2, 4 și 8 săptămâni, tratamentul cu simeticonă și cisapridă a determinat o mai bună ameliorare a simptomelor, comparativ cu placebo. Simeticona a fost semnificativ mai bună decât cisaprida după 2 săptămâni.

Eficacitatea tratamentului cu simeticonă a fost foarte bună în 46% din cazuri, comparativ cu 15% și 16% cisapridă, respectiv placebo.

(3) Holtmann G1, Gschossmann J, Mayr P, Talley NJ.A randomized placebo-controlled trial of simethicone and cisapride for the treatment of patients with functional dyspepsia.Aliment PharmacolTher. 2002 Sep;16(9):1641-8.